PADI kursevi ronjenja, ronilački paketi, zaron sa čamca i obale , ronilačka oprema.

 

PADI kursevi ronjenja cijena
Bublemaker program 50e  
Discover Scuba Diving program 50e
Open Water Diver kurs ronjenja 270e
Advanced Open Water Diver kurs ronjenja 270e
Rescue Diver kurs ronjenja 250e
Divemaster kurs ronjenja 600e

 


Ronilački paketi: Dnevni ronilački paket aranžman na Skadarskom jezeru, TOP 8 ronilački paket, Dnevni ronilački paket.

 

Dnevni ronilački paket aranžman na Skadarskom jezeru

broj ronioca
1-1
2-4
5-8
cijena paketa
130e
90e
60e

 

TOP 8 ronilački paket

broj ronioca
1-1
2-4
5-8
"TOP 8"
350e
300e
250e
"TOP 8"+AOWD kurs
600e
500e
400e
"TOP 8"+OWD+AOWD kurs
850e
750e
650e

 

Dnevni ronilački paket................50e


Cijenovnik zarona po ronilačkim lokacijama :

Olupina Tihani, Olupina Patrolac, Vertikalni tunel Sirena holePosejdonov grad , Slatka pećina :

broj ronioca
1-1
2-4
5-8
cijena zarona
45e
35e
25e

 

Donkova seka, kaverna Krekavica  

broj ronioca
1-1
2-4
5-8
cijena zarona
40e
30e
20e

 

Galiola, Tuneli

broj ronioca
1-1
2-4
5-8
cijena zarona
30e
25e
20e

 

zaron sa obale 20e
ronilačka oprema na dan 15e

 

 

"Pro Diving Montenegro" je jedini crnogorski međunarodno priznat ronilački klub . Ronjenje u Crnoj Gori sa nama je Safe and Fun.