fbpx
ronjenje crna gora

  • Ronilačka lokacija Tuneli.
  • Preporuke i uslovi za ronjenje.
  • Šta sve ulazi u cijenu i koliko košta zaron na Tunelima?
ronjenje crna gora olipina patrolac

  • Kratak istorijat i koordinate brodske olupine.
  • Patrolac spada u TOP 8 lokaliteta za SCUBA ronjenje u Crnoj Gori.
  • Preporuke i uslovi za ronjenje.
  • Šta sve ulazi u cijenu i koliko košta zaron na "Patrolacu"?