fbpx

  • Dva zarona sa čamca, dvije različite ronilačke loacije, ronilačka oprema, usluge vođe ronjenja.
  • Raspored, uslovi ronjenja i cijena paketa.

Poludnevni ronilacki izlet

Paket podrazumjeva dva zarona sa čamca na dvije različite lokacije uz korištenje klubske opreme i usluge vođe ronjenja. Nudimo dvije interesantne lokacije : Galiolu i Tunele. Paket traje sve ukupno 3h:

  • Papirologija , odabir i sklapanje SCUBA opreme -ukupno 30 minuta.
  • Brodski transfer -ukupno 30 minuta.
  • Prvi zaron - površinski interval - drugi zaron , ukupno 2h.

Raspored, uslovi ronjenja i cijena paketa.

Pro Diving Montenegro organizuje dnevni ronilački paket svakodnevno u istom intervalu . Okupljanje zainteresovanih  je u ronilačkom centru u 15:00. Paket je namjenjen svim sertifikovanim roniocima.


Uslovi ronjenja .

Galiola i Tuneli su dvije jako interesantne ronilačke lokacije i nalaze se na svega 10 minuta vožnje od centra. Više informacija o lokacijama provjerite na datim linkovima.


Šta je uključeno u cijenu i koliko košta dnevni ronilački paket?

  • Brodski transport.
  • Dva zarona.
  • Korištenje kompleta SCUBA ronilačke opreme.
  • Usluge vođe ronjenja.

 

Cijena Dnevnog ronilačkog paketa je 80e po osobi.

 

 "Pro Diving Montenegro" je jedini crnogorski međunarodno priznat ronilački klub . Ronjenje u Crnoj Gori sa nama je Safe and Fun.